Menu

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.lummax.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

Prodávající

Tento internetový obchod provozuje firma LUMMAX CZ s.r.o. Tečovská 1253, 76302 Zlín -Malenovice , IČO:28284089 DIČ:CZ28284089, registrační údaje: výpis z OR v Brně ze dne 23.4.2008 , oddíl C, vložka 58449

Kupující svou závaznou objednávkou potvrzuje akceptaci Obchodních podmínek pro dodávku zboží stanovené prodávajícím. Vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné, stanovenými v následujících odstavcích

II. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Zákazník může nakupovat přímo z domova a může nakupovat kdykoliv. Objednávat můžete jednoduše a pohodlně elektronickou formou pomocí nákupního košíku, po telefonu, formou e-mailu, nebo písemnou objednávkou zaslanou na naši adresu. Předmětem kupní smlouvy je pouze zboží uvedené objednávce. Technické parametry výrobků uvedené na našich stránkách, v katalozích a prospektech jsou údaji nezávaznými zveřejněné na základě údajů výrobců. V případě nesrovnalostí Vás budeme okamžitě kontaktovat. Svým odběratelům dodáváme jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, které vyhovují daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Zboží je vybavené českým návodem k obsluze, záručním listem a seznamem pozáručních servisních středisek je-li to pro daný druh zboží nutné. Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedeném v objednávacím formuláři. Objednávka momentem odeslání se stává návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva nabývá platností momentem dodáním zboží zákazníkovi. Pro uzavření kupní smlouvy je zasláno formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo ke vzniku smlouvy potvrzením objednávky, a to buď osobně, nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně ceny, inovací výrobku, nebo ukončení výroby nabízeného zboží, je kupující o této skutečností neprodleně informován. Po dohodě s kupujícím má právo dodavatel kupní smlouvu modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.

III. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Zaslané objednávky jsou přijímány do 24 hodin. Potvrzení o přijetí objednávky, ceně a termínu dodání je zasíláno formou e-mailu. V případě nejasností je zákazník okamžitě kontaktován odpovědným pracovníkem naši firmy.

IV. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou odeslanou objednávku je možno v termínu do 24 hodin od odeslání zrušit telefonicky nebo elektronicky e-mailem a to bez udání důvodu. V případě zrušení objednávky je nutno uvést jméno nebo název firmy objednatele, e-mail a popis objednaného zboží.

V. POŠTOVNÉ A BALNÉ

Objednané zboží zasíláme službou Radiálka obchodním balíkem formou dobírky. V případě, že adresa koncového odběratele je na naší trase rozvozu, bude zákazník o této možností dodání zboží zákazník informován telefonicky nebo emailem. Základní cena poštovného je udána přímo v objednacím formuláři (cena za 1 ks obch. balíku) a může se lišit pouze v případě většího počtu objemnějších balíků a váhy. Takto vzniklá skutečnost je vždy předem se zákazníkem konzultována. Další možností je osobní odběr zboží z místa našeho skladu.

VI. DODACÍ LHŮTA

Objednané zboží, které je skladem, expedujeme do 2 pracovních dnů. V případě, že objednané zboží bylo v době mezi objednáním a doručením objednávky prodáno, je zboží odesláno v nejbližším možném termínu, o čem je zákazník okamžitě informován. O náhradním termínu dodání je po dohodě se zákazníkem termín dodání určen v zaslaném potvrzení přijetí objednávky.

VII. VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Spotřebitel má právo zrušit odeslanou objednávku nebo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží dle platného § 53, odst. 7 Občanského zákoníku. Toto právo není primárně určeno pro řešení reklamace zboží. Pokud se spotřebitel rozhodne, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to nejlépe písemnou formou, která zajišťuje prokazatelnost učiněného právního úkonu, kterým se smlouva ruší. Spotřebitel je povinen odevzdat prodávajícímu zboží v nepoškozeném stavu, bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu výrobce a s veškerým příslušenstvím, které ke zboží náleží, zpět. Vrácené zboží nelze zaslat zpět prodejci na dobírku ! Zboží zaslané na dobírku firma nepřevezme! Po obdržení vráceného zboží a ověření, zda-li je zboží nepoškozeno, kompletní a v originálním balení, prodávající kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem a to nejpozději do 30 dnů od doruční odstoupení od smlouvy. Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. V případě nedodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy je takové odstoupení od smlouvy neplatné a spotřebiteli tím nevznikají žádná práva na vrácení zboží. Vrácení zboží a odstoupení od kupní smlouvy není možné v případě, že si spotřebitel závazně objednal zboží upravené na zakázku - atypické provedení na přání dle konkrétní specifikace zákazníka, zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal podmíněný jedinečnou licencí, bez které je výrobek nepoužitelný.

VIII. REKLAMACE A ZÁRUKA

Případně vniklé reklamace se snažíme vyřídit ke spokojenosti kupujícího individuální dohodou a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné výrobní vady a poškození. Pří zjištění vady je kupující povinen neprodleně kontaktovat a ohlásit tuto skutečnost u prodejce telefonicky, elektronicky, nebo písemně. Za vady vzniklé během přepravy neručíme. Zjistí-li zákazník při přebírání zboží od přepravce jakékoliv viditelné poškození zásilky, je povinen si vyžádat od přepravce potvrzení o poškození doručované zásilky a v případě podezření o poškození zboží zásilku má právo od přepravce odmítnout převzít.

Na veškeré námi dodávané zboží se vztahuje záruční zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není výrobcem uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na vady výrobní.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním a opotřebením

b) nesprávným použitím výrobku a v rozporu s návodem k použití

c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:

1) o reklamaci neprodleně informujte prodejce telefonicky, e-mailem, nebo písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku!) na adresu prodejce.

3) v zásilce uveďte odůvodnění reklamace a vaši přesnou adresu

4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Reklamace jsou vyřizovány v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění konkrétní reklamace. Za datum uplatnění reklamace je považován datum převzetí reklamovaného zboží naší firmou. V případě delších reklamací způsobených uplatňováním reklamace u zahraničního výrobce, budeme zákazníka o této situací neprodleně informovat.

IX. EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Rychlý dotaz

Rychlý kontakt

LUMMAX

Pavel Koutník

Tel. +420 577 432 597

Email: lummax@lummax.cz

Najdete nás

Přihlášení or Registrace